facebook

Založení spolku

Potřebujete rychle založit spolek a nevíte si rady se založením? Svěřte založení spolku do rukou profesionálů, kteří vám ušetří čas i peníze.

Co je spolek a proč ho založit?

Jedná se o sdružení minimálně tří osob se společným zájmem, jehož účelem mohou být vzájemně prospěšné cíle jako například sportovní kluby, rybářské spolky apod., nebo veřejně prospěšné cíle jako sociální služby, vzdělávací programy apod.

Jaké jsou výhody spolku?

Při založení spolku není nutné skládat základní kapitál. Dalšími výhodami jsou pak daňové úlevy (osvobození od daně z darů a členských příspěvků, osvobození daně z příjmů z výdělečné činnosti až do 300 000,- Kč / rok) a jednodušší možnost čerpání dotací.

Členství ve spolku

Členové spolku mohou být fyzické i právnické osoby. Členství ve spolku je vždy dobrovolné, zaniká vystoupením, vyloučením nebo odvoláním z funkce.

Co vše je v ceně založení spolku u nás?

 • Založení spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku.
 • Úhrada všech souvisejících nákladů se založením.
 • Virtuální sídlo STANDARD na Praze 5 na 1 rok.

Jako doplňkové služby Vám rádi zajistíme:

 • Registraci spolku na finančním úřadě,
 • registraci spolku na pojišťovně a státní správě sociálního zabezpečení,
 • vedení účetnictví spolku,
 • daňové a právní poradenství,
 • změny a úpravy stanov spolku,
 • změny ve statutárním orgánu spolku,
 • likvidaci a výmaz spolku ze spolkového rejstříku.

Cena založení spolku bez sídla – 1 990 Kč bez DPH

Podmínky založení spolku

K založení spolku je potřeba shoda minimálně 3 zakladatelů jenž vede společný zájem na jeho stanovách. Nezbytnými stanovami jsou:

 • název spolku (musí obsahovat slova “spolek”, “zapsaný spolek”, nebo zkratku “z.s.”),
 • adresu sídla spolku,
 • účel spolku,
 • určení statutárního orgánu spolku,
 • určení práv a povinnosti jednotlivých členů

Hlavní činností spolku musí být vždy uspokojování cílů spolku. Nesmí se jednat o podnikání nebo jinou výdělečnou činnost. Spolek však může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost k podpoře dosažení svých hlavních cílů, výdělek z této činnosti nesmí být použit žádným jiným způsobem.

Spolek lze založit také usnesením na ustavující schůzi postupem podle § 222 až 225 občanského zákoníku. To však s sebou přináší více administrativy, ustavující schůze bývá svolána zpravidla v případě většího počtu členů, nebo členů které před založením neznáme.

Cena založení spolku vč. sídla na 1 rok – 3 990 Kč bez DPH

Zápis do spolkového rejstříku

Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Návrh na zápis je potřeba podat na inteligentním formuláři ministerstva spravedlnosti na příslušný krajský soud. K formuláři je potřeba přiložit:

 • stanovy spolku s podpisy zakladatelů nebo zápis z ustavující schůze včetně stanov,
 • souhlas osob které mají být členy orgánů spolku a jejich prohlášení o způsobilosti,
 • dokument prokazující právní důvod k využití nemovitosti jako sídla spolku.

Podpisy na všech dokumentech musí být úředně ověřeny. Zápis spolku nepodléhá soudnímu poplatku.

Jak proces založení probíhá u nás?

Vše vyřídíme na základě plných mocí, které Vám připravíme obratem po obdržení základních informací o struktuře a účelu spolku. Dokumenty stačí pouze podepsat, nechat ověřit na CzechPointu a doručit nám je poštou nebo osobně do kanceláře na Praze 2. Vše ostatní již zajistíme my, ušetříte tedy spoustu času s papírováním a obíháním úřadů.

Využijte naše zkušenosti a plnou podporu při založení spolku

Vyplňte nezávazný kontaktní formulář. Ozveme se a sdělíme vám všechny podrobnosti. Nebo volejte na 602 654 355 a pište na kontakt@sidlofirmypraha5.cz.